บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด
เลขที่จดทะเบียน
จดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 38 จากคณะกรรมการว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
6F,Tokyu Ikejirioohashi Bldg, 3-8−1 Higashiyama, Meguro-ku, Tokyoแผนที่
2F,Daini Tobukan, 1-33-12 Mukojima, Sumida-ku, Tokyoแผนที่
Tokyo Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo(From June 29, 2015)
วันที่ก่อตั้ง
1 เมษายน พ.ศ. 2558
ก่อตั้งครั้งแรก
31 มกราคม พ.ศ.2499
ทุนจดทะเบียน
3 พันล้านเยน
ปีงบประมาณ
วันที่ 31 ธันวาคม
วัตถุประสงค์
1. ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว
2. วางแผน/ร่างโครงงานและการจัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ/ในประเทศ
3. วางแผน/ร่างโครงงานและการจัดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ, กิจกรรมประจำปี, การแข่งขันกีฬา, การแสดงปาฐกถา
4. การจัดสัมมนาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
5. วางแผน/ร่างโครงงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6. ธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
7. ธุรกิจการให้เช่าและการบริหารอสังหาริมทรัพย์
8. ธุรกิจด้านตัวแทนประกันวินาศภัยและการรับสมัครทำประกันชีวิต
9. ธุรกิจด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา, การปล่อยเงินกู้และธุรกิจบัตรเครดิต
10. ธุรกิจด้านการแจกจ่าย, จำหน่ายบัตรกำนัลและรูปแบบการชำระเงินแบบจ่ายไปก่อน รวมถึงการเป็นตัวแทน
11. ธุรกิจด้านการขายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยว, อุปกรณ์กีฬา, ของฝาก, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่,อาหารและเครื่องดื่ม, สิ่งพิมพ์, ของเล่น, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
12. ธุรกิจด้านการจัดหาพนักงานว่าจ้าง
13. การจัดการและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์
14. ธุรกิจด้านงานล่ามและการแปล
15. ธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า
16. ธุรกิจการจองตั๋ว
17. ธุรกิจการเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงิน
18. งานการรักษาความปลอดภัย
19. งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร / นาย โนบุอาคิ ซาคามาคิ(Mr. Nobuaki Sakamaki)
กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารการจัดการ/นาย มาซาโนริ ฟุคุมิซุ(Mr. Masanori Fukumizu)
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย/นายชินจิ ทาคาฮาชิ(Mr. Shinji Takahashi)
กรรมการ / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย/นาย ยาซุชิ คาราคิตะ(Mr. Yasushi Karakita)
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไปด้านการวางแผนและการจัดซื้อ /นาย อาซุมะ ยามาโมโตะ(Mr. Azuma Yamamoto)
กรรมการตรวจสอบ / นาย มาซาอากิ มัทซึอากิ (Mr. Masaaki Matsuzaki)
กรรมการตรวจสอบ / นาย ชูเฮ โยชิดะ (Mr. Shuhei Yoshida)
กรรมการตรวจสอบ / นาย นาโอทาคะ นาคาจิมา (Mr. Naotaka Nakajima)
เจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารการจัดการ/นาย คาซึยะ วาคิซาคะ(Mr. Katsuya Wakisaka)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย /นาย มาซายูคิ อเบะ(Mr. Masayuki Abe)
เจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคคันไซ/นายคิโยทาคะ ชิโมะซึยะ(Mr. Kiyotaka Shimotsuya)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผ้จัดการส่วนบุคคลฝ่ายขาย・ฝ่ายขายสื่อ/ นาย ซาโตชิ ซึคาโนะ (Mr. Satoshi Tsukano)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ฝ่ายบริหารธุรกิจ/ นาย ฮิโรฟูมิ ยาซุฮาร่า(Mr. Hirofumi Yasuhara)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย/นายมาซาฮิโร คามาคุระ(Mr. Masahiro Kamakura)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการกีฬาโตเกียว2020 /นาย ทาคาชิ อะคิซึคิ(Mr. Takashi Akizuki)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ/นายยาสุฮิโระ อิโซะ(Mr. Yasuhiko Iso)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย/นาย ชินอิจิ ฮามาซึคิ(Mr. Shinichi Hamazaki)
เจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจการขาย /นาย โคอิจิ ฮาราดะ(Mr. Koichi Harada)
จำนวนพนักงาน
2,280 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558)
ธนาคารหลัก
Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Resona Bank
สมาชิกองค์กร
Japan Association of Travel Agents
Japan Association of Travel Agents Compensation Security Bond System
Travel Agency Fair Trade Council
PATA, ASTA, UFTAA
PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.