บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “บริษัทท่องเที่ยวทางเลือกของลูกค้า”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา Tobu Travel Co., Ltd. และ TOPTOUR CORPORATION ได้จับมือรวมธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อสร้างปรากฎการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

กว่าครึ่งศตวรรษที่เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความประทับใจให้เกินความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งการรวมธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการนำเอาศักยภาพและทรัพยากรทางการบริหารที่โดดเด่นของแต่ละบริษัทมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าเราจะสามารถให้บริการในระดับมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลนั้น เรามีแผนงานนำเสนอที่หลากหลายให้เลือกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน, การประชุมสัมมนา, การให้รางวัลเพื่อเดินทางท่องเที่ยว, แคมเปญด้านการขาย เป็นต้น รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอีกด้วย
สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษานั้น เราจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อออกแบบแพคเกจการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย รวมถึงนำเสนอโปรแกรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย นอกจากนี้Tobu Groupยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง อาทิเช่น โตเกียวสกายทรี มานำเสนอให้กับลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ และสำหรับลูกค้าที่มาท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือกรุ๊ปทัวร์ เราก็พร้อมมอบ “โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะอยู่ในความทรงจำ” ด้วยการดูแลและการบริการที่แสนประทับใจ

นอกจากนี้ เรายังดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวด้วยความห่วงใยและสำนึกรับผิดชอบต่อ “สังคม” และ “สิ่งแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรม CSR และดำเนินกิจการบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้วยความซื่อตรงและโปร่งใสเป็นสำคัญ

เรามุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันผลักดันบริษัทให้กลายเป็น “บริษัทท่องเที่ยวทางเลือกของลูกค้า” โดยการดูแลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ “FACE TO FACE” ให้สอดคล้องกับคติพจน์ที่ว่า <ความพึงพอใจของลูกค้า 100%+α>

ประธานกรรมการบริหาร นายโนบุอากิ ซาคามากิ(Mr.Nubuaki Sakamaki)

PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.