บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด (TOBU TOP TOURS CO.,LTD.)
เลขที่จดทะเบียน
จดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 38 จากผู้อำนวยการกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
ที่สำนักงานใหญ่
Tokyo Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo (ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2015 เป็นต้นไป)MAP
วันที่ก่อตั้ง
1 เมษายน 2015
ก่อตั้งครั้งแรก
31 มกราคม 1956
ทุนจดทะเบียน
3 พันล้านเยน
วันสิ้นปีงบประมาณ
31 ธันวาคม
วัตถุประสงค์ของบริษัท
1. ดธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ธุรกิจการเสนอ วางแผน และดำเนินการด้านการจัดการประชุมภายในประเทศและการประชุมนานาชาติ
3. ธุรกิจการเสนอ วางแผน และดำเนินการด้านการจัดการกิจกรรมต่างๆ เช่น งานนิทรรศการ งานเทศกาล งานกีฬา งานบรรยาย ฯลฯ
4. ธุรกิจการจัดงานสัมมนาและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
5. ธุรกิจการเสนอ วางแผน และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6. ธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ
7. ธุรกิจด้านการเช่าหรือให้เช่า และการจัดการอสังหาริมทรัพย์
8. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายประกันวินาศภัยและรับสมัครทำประกันชีวิต
9. ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้กู้ยืมเงิน และธุรกิจบัตรเครดิต
10. ธุรกิจการออก จำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรของขวัญและรูปแบบการชำระเงินล่วงหน้า
11. ธุรกิจจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การท่องเที่ยว อุปกรณ์กีฬา ของฝาก แอลกอฮอล์ บุหรี่ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งพิมพ์ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน อุปกรณ์ตกแต่งภายใน เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
12. ธุรกิจด้านการจัดหาพนักงานว่าจ้าง
13. บริการจัดการและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์
14. ธุรกิจด้านงานล่ามและงานแปล
15. ธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า
16. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตร
17. ธุรกิจตัวแทนเรียกเก็บเงิน
18. ธุรกิจงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย
19.  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท
นาย โนบุอาคิ ซาคามาคิ ประธานกรรมการผู้จัดการ
นาย มาซาโนริ ฟุคุมิซุ กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและการจัดการ และผู้บริหารระดับสูงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
นาย ชินจิ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารการขาย
นาย ยาซุชิ คาราคิตะ กรรมการ / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย และ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายสำหรับลูกค้าองค์กร
นาย คัตสึยะ วาคิซากะ กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไปด้านการวางแผนและการจัดซื้อ
นาย มาซาอากิ มัตสึซากิ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นาย นาโอทาคะ นาคาจิมะ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นาย ซาโตชิ ทสึกาโนะ กรรมการผู้บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและการจัดการ และ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ทาง IT และหัวหน้าห้องมาตรการป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ
นาย ฮิโรฟุมิ ซาสุฮาระ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ด้านการบริหาร
นาย นาโอชิ คิโด กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
นาย โทโอรุ ยามาดะ กรรมการผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ
นาย มาซายูคิ อาเบะ กรรมการผู้บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายสำหรับลูกค้าองค์กร
นาย ยาสุฮิโร อาคิบะ กรรมการผู้บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายสำหรับลูกค้าองค์กร และ ผู้อำนวยการสาขาโตเกียว
นาย ยูคิ โทะมิตะ กรรมการผู้บริหาร / รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายสำหรับลูกค้าบุคคล
นาย ทาคาชิ อาคิซึกิ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกส่งเสริมธุรกิจการกีฬาโตเกียว 2020 และ ผู้จัดการแผนกขายด้านธุรกิจการกีฬาโตเกียว
นาย ยาสุฮิโกะ อิโซะ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ
นาย ชินอิจิ ฮามาซากิ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย
นาย โคจิ โทะคุโนะ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกการท่องเที่ยวต่างประเทศ
นาย มาซาฮิโร คามาคุระ กรรมการผู้บริหาร / ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรกิจ และ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์ด้านการบริหาร
จพนักงาน
2,519 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2018)
ธนาคารหลัก
ธนาคารมิซูโฮ, ธนาคารมิตซุย สุมิโตโม, ธนาคารริโซนะ
สมาชิกองค์กร
สมาชิกสามัญของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents)
สมาชิกบริการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Compensation Security Bond System of Japan Association of Travel Agents)
สมาชิกสภาการค้าที่เป็นธรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Travel Agency Fair Trade Council)
IATA (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.