บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

ปรัชญาการบริหาร

“คน” คือ หัวใจสำคัญของเราเสมอ

บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

โลโก้ของเรามีรูปลักษณ์ที่ง่ายและสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยมีแนวคิดมาจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความขอบคุณให้ถึงกันและการให้ความสำคัญกับคน ซึ่ง “คน” ตามแนวคิดทางปรัชญาบริหารของ Tobu Top Tours นั้น เปรียบเสมือนทรัพย์สินและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท

สัญลักษณ์ตัว ”T” 3 ตัวที่ประกอบกันอยู่นี้ หมายถึง การเชื่อมโยงของ “T” ที่มาจากคำว่า “Thanks = ขอบคุณ” และ “T” ที่มาจากคำว่า “TOBU TOP TOURS”

ส่วนตรงกลางของโลโก้ที่เชื่อม ”T” ทั้ง 3 ตัวเข้าด้วยกัน จะเห็นเป็นตัวอักษร “人” ซึ่งมีความหมายว่า “คน”

สำหรับสีของโลโก้นั้น มาจากการนำสีประจำบริษัทของบริษัท Tobu Travel, สีประจำบริษัทของบริษัท Top Tour และสีประจำบริษัทของบริษัท Tobu Group Corporation มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสื่อถึงการรวมตัวกันของทั้ง 3 บริษัท

ปรัชญาการบริหาร : เชื่อมโยงความขอบคุณให้ถึงกันด้วย “หัวใจที่อบอุ่น”

เราให้ความสำคัญกับ “คน” ทรัพย์สินที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และร่วมสร้างเครือข่าย “ความขอบคุณ” เพื่อวันพรุ่งนี้ไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า, บริษัทพันธมิตรและผู้คนในท้องถิ่น รวมถึงสร้างความประทับใจให้เกินความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการบริการที่แสนอบอุ่นและปลอดภัยที่สุด

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “บริษัทที่ดี” เพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้าและผู้คนในทุกภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา

เรามุ่งหวังจะเป็นบริษัทที่ช่วยโยงใยความขอบคุณให้ถึงกัน • • • ทั้งการขอบคุณลูกค้า, การขอบคุณจากลูกค้า, การขอบคุณบริษัทพันธมิตร, การขอบคุณจากบริษัทพันธมิตร และการขอบคุณเพื่อนร่วมงานในองค์กร

เราจะเป็นบริษัทที่ดีที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยบริการระดับมืออาชีพและมีมูลค่าสูง
เราจะเป็นบริษัทที่อุทิศให้กับสังคม ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างความเจริญให้กับชุมชน
เราจะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความสุข ความฝัน ความภาคภูมิใจและเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานและครอบครัว
เราจะเป็นบริษัทที่บริหารบุคลากรให้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้พนักงานและบริษัทเจริญก้าวหน้า
เราจะเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.