บริษัทโทบุ ท็อป ทัวร์ จำกัด

S
M
L

ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

จากทั่วโลกสู่ประเทศญี่ปุ่น
มาตรการส่งเสริมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จับมือกับภาคเอกชนผลักดันโครงการ “Visit Japan Campaign” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและจากเอเชียให้เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ด้วยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 5 ประการ ได้แก่ “การผ่อนปรนวีซ่า”, “ค่าเงินเยนที่อ่อนตัว”, “การเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี”, “การเพิ่ม LCC”, “การเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น” และในปี 2020 ที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ รัฐบาลญี่ปุ่นก็คาดหวังว่าจะมีท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากถึง 20 ล้านคน
เราได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็น Tokyu Tourist Co., Ltd. มาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2553เราก็ได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International travel business division) ขึ้น พร้อมกับสร้างระบบรองรับนักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมาจากยุโรปและจากเอเชียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและอีเว้นท์ต่างๆ

• การเรียนเชิญหน่วยงานราชการ, องค์กรอิสระและหน่วยงานการบริการสาธารณะ
• อำนวยความสะดวกให้กับเรือสำราญระดับหรูหราระหว่างประเทศที่แวะมาจอดในท่าเรือที่เป็นจุดแวะจอด (Port Call)
• โปรแกรม Incentive Tour สำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
• การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ
• การจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
• การดำเนินโครงการ Visit Japan Campaign
• โครงการช่วยเหลือคณะปกครองท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
• การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง
• การอบรมด้านอุตสาหกรรม
• การเยี่ยมชมบริษัทญี่ปุ่น
• การแข่งขันกีฬา
• การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ
• กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬา

ระบบรับรองคุณภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

Tobu Top Tours ได้สร้างมาตรฐานด้าน “การรับรองคุณภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว” ซึ่งหมายถึงระบบการันตีคุณภาพของแพคเกจทัวร์สำหรับการมาเที่ยวญี่ปุ่นที่มีความปลอดภัย
ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น เรายังได้พยายามอย่างมากในการยกระดับคุณภาพแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังญี่ปุ่นอีกด้วย เพื่อมอบแพคเกจทัวร์ที่มีคุณภาพสูงให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและดื่มด่ำกับวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, อาหาร, ธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นในระหว่างที่พำนักอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า “อยากกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้ง”

PageTop

Copyright © TOBU TOP TOURS CO., LTD. All Right Reserved.